dostawa

Koszty przesyłki wliczone są w cenę. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z obsługą transportu.

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską przez firmę FedEx. Czas dostawy podany jest przy ofercie i potwierdzony przy podsumowaniu zamówienia. Termin realizacji dostawy wynosi do 4 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia realizacji Zamówienia.

Wydanie Towaru następuje w momencie przekazania zamówionych towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej FedEx. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu.

Dostawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera (zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.adegasclub.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.